Pelastushelikopterilentäjäksi ei pääse kuka tahansa

Pelastushelikopterilentäjien tehtävänä on pelastaa ihmishenkiä ja vastata hätätilanteisiin. Ryhtymällä pelastushelikopterin lentäjäksi voi auttaa pelastamaan vaarallisissa tilanteissa. Tehtävä on uskomattoman palkitseva, mutta se vaatii äärimmäistä omistautumista ja sitoutumista jo pelkästään pätevyyden hankkimiseksi. Erikoiskoulutuksen suorittaminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Kun henkilöllä on tarvittavaa pohjakoulutus, sinun on haettava paikkaa ambulanssi- tai pelastushelikopteripalvelujen tarjoajalta. Ennen kun työntekijä on palkattu, tulee hänen käydä läpi haastava lentokoulutus ja turvallisuusmenettely osoittaakseen, että on kykeneväinen hoitamaan työnsä.

Lentäjältä vaaditaan uskomatonta paineensietokykyä

Pelastushelikopterilentäjäksi päästäkseen kandidaatin on täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat ilmailuhallinnon myöntämän liikennelentäjän lupakirjan hankkimista ja pelastustoimintaan liittyvän erikoiskoulutuksen suorittamista. Henkilöllä on myös oltava erinomainen arvostelukyky, päätöksentekotaidot, tilannetietoisuus ja kyky tehdä päätöksiä nopeasti ja tarkasti stressaavissa tilanteissa. Lisäksi henkilön on pystyttävä työskentelemään osana tiimiä muiden ensivasteyksiköiden, kuten palomiesten, poliisien ja lääkintähenkilöstön kanssa. Koska pelastushelikopterilentäjät lentävät yleensä yöllä tai huonoissa sääolosuhteissa, heillä on oltava kyky säilyttää korkea keskittymis- ja tilannetietoisuus lennon aikana. Lisäksi heidän on osattava käyttää asianmukaisesti hätävarusteita, kuten radioita ja navigointijärjestelmiä. FinnHEMSillä on päätukikohta Vantaalla, josta se operoi myös Uudenmaan lentoja. Sen sijaan esimerkiksi Lahdessa ei ole omaa tukikohtaa, vaan apu tulee joko Tampereelta tai Vantaalta tilanteen mukaan. Lahdesta voi lukea lisää tietoa täältä. Kaiken kaikkiaan tukikohtia löytyy yhteensä seitsemän.

FinnHEMS hoitaa pelastushelikopterilentäjien rekrytoinnin Suomessa

FinnHEMSin lentäjät ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka tarjoavat olennaisia palveluja suomalaisille. Laaja ilmailukoulutus ja jatkuva sitoutuminen turvallisuuteen antavat lentäjille mahdollisuuden kuljettaa potilaita nopeasti ja tehokkaasti eri puolilla maata. FinnHEMS  tekee tiivistä yhteistyötä sairaaloiden, kuntien ja alueellisten pelastuspalvelujen kanssa varmistaakseen, että lääketieteelliset tarpeet täytetään aina ajoissa. Lentäjät tekevät myös yhteistyötä Rajavartiolaitoksen ja muiden yksiköiden kanssa tarjotakseen kiireellisiä sairaankuljetuksia Suomen syrjäseuduille. Yhdessä omistautuneen maahenkilöstönsä kanssa FinnHEMS-tiimi on sitoutunut tarjoamaan potilailleen korkeatasoista hoitoa. Asettamalla potilasturvallisuuden ja -hyvinvoinnin etusijalle kaikessa toiminnassa FinnHEMS -lentäjät antavat elintärkeän panoksen suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Pitkät työvuorot kuuluvat pelastushenkilöstön arkeen

Pelastushelikopterilentäjän palkka vaihtelee kokemuksen ja alueen mukaan, mutta se on yleensä noin ensihoitotason palkka, reilu 4000 euroa kuukaudessa. Ylityöt, vaaralliset lento-olosuhteet ja lisätehtävät, kuten lääkinnällinen apu, voivat kuitenkin johtaa suurempiin tuloihin. Työvuorot kestävät tyypillisesi 24 tai 48 tuntia. Kaikki FinnHEMS-lentäjät osoittavat vahvaa sitoutumista laatuun, turvallisuuteen ja palveluiden erinomaisuuteen varmistaakseen, että kriittinen hoito pääsee perille turvallisesti ja ajallaan.