Pelastushelikopteri ei voi pelastaa sinua internetin riskeiltä

Olemme kertoneet blogissamme monista eri asioista pelastushelikoptereihin liittyen, mutta tässä artikkelissa haluaisimme perehtyä FinnHEMSin tukikohtiin. Jos jollekkin Hems ei ole vielä niin tuttu, vaikka jopa kuusi FinnHems tukikohtaa ovat suomalaisten apuna kautta Suomen. Tästä artikkelista saat lisätietoa, mikä Hems tai FINNHEMS oikein on, sekä kerromme myös missä sijaitsevat tärkeät kuusi tukikohtaa. Pelastushelikopterit ovat tänä päivänä yksi tärkein osa ensihoitoa, sillä niiden avulla apua on mahdollista saada alle 3 minuutissa.

HEMS – Kiirreellinen helikopteritoiminta

Niinkuin jo aiemmin mainitsimme, HEMS ei ole varmaankaan monille suomalaisille vielä tuttu lyhenne. Hems on lyhenne sanoista Helicopter Emergency Medical Services, ja se on kansainvälisesti tunnettu lyhenne. Jos se halutaan suomentaa vapaammin, sillä voidaan tarkoittaa vain kiireelllistä lääkärihelikopteritoimintaa. Sen tärkeimpänä päämääränä on tarjota korkealaatuisia ensihoitolääkärin palveluita yhteistyössä ensihoitopalvelun kanssa. Nämä palvelut ovat tarpeellisia äkillisissä sekä henkeä uhkaavissa tilanteissa. Helikopteritoiminnalla on uskomattoman nopea reagointikyky sekä laajat toimintasäteet, joiden avulla kansalaiset saavat tasa-arvoisesti itsellensä ensihoitopalveluita niin pian kuin mahdollista.

Hemsillä on monia eri helikoptereita sekä jokaisella on oma miehistönsä. Molemmat sekä helikopteri että miehistö ovat lähtövalmiudessa 3-5 minuutin kuluessa. Miehistössä ovat lääkäri, lentoavustaja, palomies/ensihoitaja/sairaanhoitaja sekä lentäjä. Lentoaika on tavallisesti kohteesta riippuen 10-30 minuuttia. Keskimäärin apu saapuu paikalle 15 minuutissa. Monet saattavat kuvitella, että kopterit kuljettavat lähinnä potilaita. Tämä kuva on kuitenkin päinvastoin, sillä tarkoituksena on saada lääkäri ja muu apu mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan vasta myöhemmin tarpeen tullen ambulanssilla sairaalaan, joka on hälytettty kohteeseen samoihin aikoihin kuin helikopterikin. Nopean toiminnan ansiosta potilas saa nopeasti hoitoa jo ennen ambulanssin saapumista.

FinnHEMS – Strateginen kumppani ensihoitopalveluissa

FinnHems on puolestaan valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö. FinnHEMSin omistavat Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä, kaikki yhtä suurin osuuksibn. FinnHEMS onkin voittoa tavoittelematon hallinnointiyksikkö. Tämä yksikkö kilpailuttaa helikopteritoimijoita sekä laatii kaikki sopimukset niiden kanssa. Se myös valvoo tukikohtien laatua ja turvallisuuskriteereitä sekä hallinnoi tukikohtapalveluita. FinnHEMSin missio onkin lyhyesti tukea turvallisen, laadukkaan ja tasa-arvoisen ensihoitopalveun toteuttamista omassa maassamme.

Kuusi tukikohtaa – paikalla 30 minuutissa hälytyksestä

FinnHEMSillä on kuusi tukikohtaa, jotka sijaitsevat eri puolilla suomea. Sijaintipaikat ovat Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisessa tukikohdassa valmiudessa ovat miehistö, helikopteri sekä maayksikkö. Vantaan tukikohta sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lähellä ja se palvelee koko Uudenmaan aluetta. Hälytyksiä tulee vuorokaudessa keskimäärin noin 2600 kappaletta. Hätäkeskus aina päättää, mikäli pelastushelikopteri on tarpeellista hälyttää paikalle. Yleisiä syitä hälytykseen ovat hengitysvaikeudet, tajuttomuus tai jokin muu onnettomuus. Pohjoisin tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentokentän yhteydessä. Tukikohta tavoittaa 30 minuutiossa Rovaniemen ympäröivän seudun aina muun muassa Sodankylään saakka. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sopineet kalottialueen yhteistyöstä, jotta myös rajoilla asuvat ihmiset saavat apua nopeasti. Rovaniemen tukikohdassa hälytyksiä tulee vähemmän, keskimäärin vain viisi vuorokaudessa. Useimmiten näiden hälytyksien syynä ovat aivohalvaus, rintakipu tai hengitysvaikeus. Tällöin myös hätäkeskus päättää, kutsutaanko helikopteri paikalle vai ei.

Pelastushelikopterit pelastavat ihmishenkiä kautta maan

Pelastushelikopterit ovat hyvin tärkeitä ensihoidossa, sillä harvoin apua on mahdollista saada autolla tai muilla kulkuneuvoilla niinkin nopeasti. Jokaisella HEMSin helikopterilla on oma hyvin koulutettu miehistönsä, johon sisältyy lääkäreitä, ensihoitajia, palomiehiä sekä tietenkin lentäjiä. Helikopterit voi tunnistaa keltaisesta väristään, ja aina sellaisen nähdessään voi ajatella sankareiden lentävän pelastamaan apua tarvitsevia. Kuusi tukikohtaa pitävät huolta, että jokainen kansalainen saa apua niin nopeasti kuin mahdollista, ja apua onkin mahdollista saada puolessa tunnissa paikasta riippuen. Suuri kiitos myö naapurimaillemme Norjalle ja Ruotsille, joiden kanssa solmittu sopimus rajalla asuvien kansalaisten auttamisesta pitää.