Tänään otamme puheeksi meripelastushelikopterit ja kuinka ne toimivat. Meripelastushelikopterit ovat tärkeitä, mikäli merellä tapahtuu veneonnettomuuksia, koska helikopterin avulla apu saadaan nopeasti.

Meripelastushelikopterin miehistöön kuuluu eri tehtäviin suuntautuneita henkilöitä, ja jokaisen tehtävä on erityisen tärkeä. Miehistöön kuuluu kaksi ohjaajaa, jotka pitävät huolta lennon ohjaamisesta. Helikopterista löytyy myös kaksi mekaanikkoa, joiden tärkeä tehtävä on pitää huolta helikopterin toimivuudesta.  Lisäksi henkilöstoon kuuluu vielä yksi tai kaksi pintapelastajaa, jotka suorittavat operaation pelastustilanteessa helikopterin ulkopuolella.

Ohjaajat tunnetaan myös nimillä päällikkö ja perämies. Päällikkö vastaa koko lennosta ja asettaa muiden turvallisuuden itsensä edelle. Perämies seuraa lennon edistymistä ja tekee kaikki tarvittavat merkinnät lentosuunnitelmaan (OFP) ja matkapäiväkirjaan. Perämies osallistuu myös päällikön kanssa ohjaukseen, ja käyttää myös muunmuassa helikopterin radio – ja navigointilaitteita.

Lentomekaanikosta käytetään myös nimeä vinssaaja, ja hänen tehtäviinsä kuuluu käyttää pelastusvinssiä, jonka avulla pelastettavat nostetaan ylös helikopteriin. Mekaanikko antaa myös päällikölle ohjeita ilma-aluksen sijainnista sekä varoittaa esteistä. Hänen on myös tärkeää raportoida päällikölle kaikesta lennolla tapahtuvasta ja tämän vuoksi heidän on pakollista olla sisäpuhelinyhteydessä toisiinsa koko lennon ajan. Mekaanikko käyttää myös helikopterin erilaisia valvontalaitteita, sekä antaa tarvittaessa ensiapua potilaille lennon aikana.

Pintapelajastajien työ on myös tärkeää, koska heidän tehtävänään on viedä apu kohteeseen ja saattaa pelastettavat turvallisesti helikopteriin. Aikainen hoito ja ensiapu ovat myös pintapelastajien tehtävänä ennen määränpäähän saapumista. Tämän vuoksi jokainen pintapelastaja on koulutettu vähintään perustasoiseen ensihoitoon. Pintapelastajien vastuulla on myös tähystää ja käyttää valvontalaitteita lennon aikana päällikön antamien ohjeiden mukaan.

Normaaliin hälytystehtävään menee noin 45min. – 1 tunti. Tyypillinen hälytyslähtö yöllä tapahtuu seuraavasti:

  1. Meripelastusjohtaja soittaa tai hälyttää hakulaitteella miehistön
  2. Miehistö siirtyy kentälle
  3. Lennon valmistelu, johon kuuluu säätilanteen arvioiminen, selvitetään täsmennetty tehtävä, lennonvarmistusilmoituksien teko, lentoesteiden varmistaminen sekä pintapelastajat varaavat tarvittavat lisävarusteet.
  4. Helikopteri lähtee ilmaan
  5. Lento, jossa tehdään lentosuunnitelmat, suunnistus kohteelle ja lopulta itse tehtävä

Merihelikopterit ovat siis todella tärkeitä, mikäli merellä tapahtuu onnettomuuksia ja muita tapaturmia. Koptereiden avulla apu saadaan paikalle nopeasti ja onnettomuuden uhrit kuljetettua hoitoon.