Pelastushelikopterit osallistuvat myös esimerkiksi metsäpalojen sammuttamiseen. Tässä kirjoituksessa kerrommekin hiukan tarkemmin siitä miten ja millä tavalla tämä prosessi tapahtuu ja miksi on ensiarvoisen tärkeää että pelastushelikopeterit pidetään ilmassa.

Metsäpalot, joita ei onneksi Suomessa tapahdu kovinkaan usein ovat todella hankalia sammutettavia. Maasto voi olla vaikeakulkuista, alue todella suuri ja leviäminen nopeaa. Tämän kaltaisissa sammutustöissä pelastushelikopterit voivatkin olla todella suureksi avuksi.

Sammutustöissä pelastushelikopterit hakevat ensin vesilastit, tämän jälkeen alkaa vesilastien pudottaminen ensin palon ympärille, jolla pyritään saartamaan palo. Tämän jälkeen isketään maasta käsin tekemällä kaivulinja, jonne sitten pelastushelikopterit pudottavat taas uudet vesilastit.

Kun tämä kaikki on tehty, tulen pitäisi olla saarrettu ja hallittavissa. Koska yleensä tämänkin jälkeen tuli palaa vielä paloalueen keskellä, hakevat helikopterit lisää vettä ja pudottavat sen nyt keskelle paloaluetta.

Vaikka palo saataisiinkin näin hallintaan ja jopa sammutettua kokonaan, jää se vielä pitkäksi aikaa kytemään ja sen valvonta onkin tässä vaiheessa ensiarvoisen tärkeää.

Yleensä paloalueilla on toiminnassa vähintään kaksi pelastusheliopteria, sillä niille kuuluu muitakin tehtäviä kuin vain ja ainoastaan palon sammuttaminen. Ne esimerkiksi kuljettavat sammuttajia sekä sammutuskalustoa paikalle.

Kuten siis huomata saattaa, pelastushelikoptereilla on todella tärkeä työ maastopalojen sammutustyössä ja siksi niiden toiminnan turvaaminen onkin todella tärkeää!